วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์จากกะลากะลามะพร้าววัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าได้หลายอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เดินทางข้ามน้ำ ข้ามทะเลไปต่างแดนกันแล้ว เป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น